Infolinia: 32 434 33 31, wew. 3 | bok@witan-posadzki.pl | SHOWROOM: 43-267 SUSZEC, Pszczyńska 70

Regulamin

 

 • 1 [postanowienia ogólne]
 1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej w formie sklepu internetowego przez firmę Witan Centrum Podłóg sp. z o.o.
 2. Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.witan-posadzki.pl jest firma Witan Centrum Podłóg sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu (43-267), ul. Pszczyńska 70,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000329873, NIP: 6511693585.
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym w sprawach związanych z zawieraną umową:
 1. wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres: k.ruszczynski@witan-posadzki.pl,
 2. dzwoniąc pod numer 668 848 999 w dniach od poniedziałku do piątku,
  w godzinach 8-16. 
 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż artykułów posadzkarskich. 
 1. Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania oznaczają:
 1. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Witan Centrum Podłóg sp. z o.o. z siedzibą
  w Suszcu za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.witan-posadzki.pl, również w ramach portalu www.wszystko.pl;
 2. Sprzedający – Witan Centrum Podłóg sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu;
 3. Kupujący – osoba będąca konsumentem lub prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedającego;
 4. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w sklepie internetowym, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową;
 5. Osoba prowadząca działalność – osoba fizyczna lub prawna niebędąca konsumentem, dokonująca zakupu w sklepie internetowym związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Zawarcie umowy – złożenie zamówienia w sklepie internetowym;
 7. Cena – cena towaru zawierająca 23 % podatek VAT i wyrażona w złotych polskich;
 8. Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT;
 9. Doręczający – podmiot, za pomocą którego Sprzedający doręcza zakupione w sklepie internetowym produkty.

 

 • 2 [warunki sprzedaży]
 1. Klient dokonuje zakupu produktów z oferty przedstawionej w sklepie internetowym, wybierając rodzaj produktów i jego specyfikacje poprzez zaznaczenie spośród dostępnych opcji m.in. wielkość produktu i rodzaj materiału, jak również wybiera formę dostawy.
 2. Kupujący może również zakupić produkt o indywidualnie określonych właściwościach.
 3. W momencie złożenia przez Kupującego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktu zawartego w ofercie Sklepu internetowego, wybranego przez Kupującego spośród specyfikacji.
 4. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez przesłanie potwierdzenia na podany adres e-mail Kupującego. 
 5. Cena podana na stronie internetowej jest ceną brutto (zawiera 23% VAT).
 6. Domyślnym dowodem zakupu dla konsumenta jest paragon, natomiast w przypadku osób prowadzących działalność wystawiana zostaje faktura VAT. Przesyłka zawsze zawiera dowód zakupu umieszczony wewnątrz opakowania lub wraz z listem przewozowym na wierzchu opakowania.
 7. Czas realizacji: W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy
 8. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A.

 

 • 3 [formy płatności i wysyłka]
 1. Zapłata za towar może nastąpić za pośrednictwem następujących form płatności:
  1. płatność gotówką przy odbiorze,
  2. za pomocą przelewu bankowego.
  3. operatorem płatności jest BlueMedia S.A.
 2. Dane do dokonania zapłaty: WITAN CENTRUM PODŁÓG SP. Z O.O.

    PSZCZYŃSKA 70, 43-267 SUSZEC

Numer konta: [PL] 29 1240 6449 1111 0011 0487 5633.

Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

 1. Zakupione produkty dostarczane są przez firmę kurierską, zapakowane w sposób
  by uniknąć uszkodzeń, jak również możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie sklepu
  pod adres PSZCZYŃSKA 70, 43-267 SUSZEC
 1. Koszt dostawy jest zależny od rodzaju i ilości towaru.
 2. Na koszt dostawy składają się koszty opakowania oraz koszty transportu. 
 3. Zamówienie produktu dostępnego w magazynie złożone w dzień roboczy do godziny 14.00 wydawane będą do dostarczenia następnego dnia roboczego, a złożone po godz. 14.00 wydawane będą do dostarczenia w drugi dzień roboczy po złożeniu zamówienia.
 4. W razie braku dostępności zamówionego produktu, Kupujący zostanie
  o tym poinformowany na podany adres e-mail i może podjąć decyzję o realizacji częściowej zamówienia, anulowaniu całego zamówienia lub realizacji zamówienia w okresie przedłużonym.
 5. Zakupiony przez Kupującego towar jest wysyłany na adres podany w złożonym zamówieniu. Jeśli adres dostawy jest inny aniżeli adres Kupującego, okoliczność ta powinna zostać zaznaczona przez Kupującego w momencie składania zamówienia.
 6. W razie zaistnienia widocznych uszkodzeń już przy odbiorze przesyłki, Kupujący może żądać sporządzenia protokołu szkody w obecności doręczającego. 
 7. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie rzeczy bez wad. 
 8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 9. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 10. Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic

 

 • 4 [gwarancja, reklamacje i zwroty]
 1. W przypadku udzielenia na zakupiony produkt gwarancji jakości przez producenta, szczegóły gwarancji są określone w dołączonym do zakupionego towaru dokumencie gwarancyjnym. 
 2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego, będącego Konsumentem, zgłoszonej
  do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia
  30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz Kodeks cywilny.
 3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego prowadzącego działalność gospodarczą
  są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, regulujące rękojmię za wady przy sprzedaży. 
 4. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu jakim jest paragon lub faktura VAT, zaś gwarancji – dowód zakupu wraz z kartą gwarancyjną dołączoną do dowodu zakupu. 
 5. Aby zgłosić reklamację zakupionego przedmiotu lub roszczenia z tytułu gwarancji należy przesłać zgłoszenie na adres Sprzedającego, listem poleconym, zawierającym następujące dane: opis zakupionego produktu, przyczynę reklamacji, wskazanie daty zakupu towaru, kiedy wada została zauważona, żądanie zgłaszającego, wskazanie czy roszczenie wynika
  z gwarancji czy rękojmi, oraz dołączyć dowód zakupu, jak również- w miarę możliwości- reklamowany przedmiot bądź dokumentacją fotograficzną ujawnionych wad. W celu złożenia reklamacji można również skorzystać z elektronicznego formularza dostępnego
  na stronie Sklepu.
 6. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia Sprzedającemu. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający  poinformuje następnie o terminie w jakim nastąpi naprawa lub wymiana towaru.
 7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 10. W przypadku zwrotu z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej zostanie zwrócony na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności

 

 • 5 [odstąpienie od umowy]
 1. Kupującemu będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
  bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedającego.
 2. Kupujący może skorzystać z dostępnego na stronie internetowej Sklepu formularza w celu dokonania odstąpienia od umowy.  
 3. Po odstąpieniu od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia powinien zwrócić do Sprzedającego zakupiony towar, poprzez jego dostarczenie na adres PSZCZYŃSKA 70, 43-267 SUSZEC.
 4. Koszty nadania przesyłki zwrotnej pokrywa Sprzedający. W razie wyboru sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Kupującego.  
 5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwraca Kupującemu poniesione koszty zakupu, na podany w oświadczeniu o odstąpieniu numer rachunku bankowego lub w inny sposób tam wskazany.
 6. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej,
  w przypadku zakupu produktu o właściwościach ustalonych indywidualnie przez Kupującego.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku umów:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 3. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy zawartej w drodze aukcji publicznej,
 4. Na podstawie art. 34 par. 2 ustawy o prawach konsumentów, w przypadku odstąpienia, koszty nadania przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący.

 

 

 • 6 [postanowienia dodatkowe]
 1. Wszystkie dane przesyłane przez Kupującego do Sprzedającego, są chronione zgodnie z Ustawą o danych osobowych i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień. Klient podaje dane osobowe dobrowolnie oraz ma pełne prawo wglądu, poprawienia lub żądania zaprzestania (skasowania) przetwarzania swoich danych przechowywanych w bazie Sprzedającego zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204). Złożenie zamówienia u Sprzedającego oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przez Sprzedającego [szczegółowe dane administratora znajdują się w § 1 Regulaminu] celem jego realizacji. Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję klienta wysłaną na adres e-mailowy:[wpisać adres] W przypadku gdy Klient nie zadysponuje usunięcia danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich wymaganych norm poufności do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub dyspozycji usunięcia z naszej bazy.
 2. Sprzedający oświadcza, iż dokonał zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 3. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach aniżeli realizacja umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym. 
 4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informujemy, że aby dokonać zakupu  w Sklepie internetowym komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 800x600 pikseli lub wyższej.
 5. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. 
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. 

 

 • 7 [zmiany regulaminu]
 1. Regulamin może ulec zmianie w razie wystąpienia istotnych zmian w zakresie prowadzonej działalności przez Sprzedającego, danych i oferty Sprzedającego, zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz kwestii uregulowanych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona na stronie www.sklep.witan-posadzki.pl na 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. 
 2. Zalogowani użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie regulaminu
  na podany przy rejestracji adres e-mail. 
 3. Zmiana regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży już zrealizowanych, jak również złożonych zamówień, w stosunku do których w mocy pozostają postanowienia regulaminu obowiązujące w czasie zawierania umowy. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl